Telefon: 0696-59 90 00
Fax: 0696-59 90 10
info@alggardsberget.seUtbildning -
Vi anordnar olika uppdragsutbildningar i samarbete med Rexus utbildningar. Kontakta oss för kursstart och pris.Exempel på utbildningar vi kan ordna:

Räddningsverkets kravkurser
Vägverkets kravkurser
Truckförarutbildning
Maskinförarutbildning
Utb. Enl. Arbetsmiljölagen
Övriga fordonsutbildningar

Skyliftutbildning
Skyliftutbildning Älggårdsberget 2010
Skyliftutbildning
Skyliftutbildning Älggårdsberget 2010

 Första hjälpen

Lär din personal rädda liv.

Säkerhet på väg
Kursen följer mål och krav som vägverket satt upp i föreskrifterna "arbete på väg".

Miljö påbyggnad
För dig som jobbar mer än 100 timmar på vägen.

Sparsamkörning lastbil
Dels är ökade miljökrav från kunder och myndigheter och dessutom kan du och ditt företag minska utgifterna genom att köra sparsamt.

Trafiktillstånd
Utbildning inför vägverkets prov för trafiktillstånd.

Kranutbildning timmerbil godskranar
Med anledning av kraven i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket: AFS 2006:6 kan vi erbjuda utbildning/validering på kran.

ADR repetition
För dig som redan har intyg och behöver förlängd giltighetstid.

Heta arbeten
Kursen tar upp de krav som ställs på dig för att vara behörig att utföra heta arbeten. Heta arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning, uppvärmning mm.

Digitala färdskrivare
Förarutbildning vi går igenom kör- och vilotidsregler, vägarbetstidslagen samt digitala färdskrivaren. Företagsutbildning för personal som arbetar med kopiering av kort och färdskrivare.

Utmärkningsansvariga
Kursen följer vägverkets mål och krav. Deltagarna får lära sig att upprätta och tyda en trafikanordningsplan, samt utmärkning av vägarbetsplats.
Är det någon utbildning som du saknar hör av dig!